Ύδραρθρο στο γόνατο

Home / Γόνατο / Ύδραρθρο στο γόνατο
Ύδραρθρο στο γόνατο
Όλες οι αρθρώσεις έχουν αρθριτικό υγρό που λειτουργεί ως λιπαντικό κατά την κίνηση. Η παθολογική αύξηση του υγρού δημιουργεί διόγκωση της αρθρώσεως και καλείται ύδραρθρο. Η πλέον γνωστή εντόπιση υδράρθρου, είναι στο γόνατο.
Η παθολογική αύξηση του υγρού, μπορεί να προέλθει είτε από αρθρίτιδα είτε λόγου τραυματισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οργανισμός λόγω του πόνου της αρθρώσεως, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα παράγοντας μεγαλύτερη ποσότητα λιπαντικού υγρού.
΄Όμως, μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο κατά των οποίο υπάρχει επιπλέον αύξηση του πόνου, λόγου της διογκώσεως της αρθρώσεως με αποτέλεσμα, όσο αυξάνει ο πόνος, τόσο αυξάνει αντιστοίχως η παραγωγή αρθρικού υγρού.
Μετά από κάποιο σημείο, η άρθρωση λόγω της διογκώσεως, δεν μπορεί να κινηθεί και ο πάσχων ακινητοποιείται. Με την ανάπαυση, ο οργανισμός αρχίζει να απορροφά το επιπλέον υγρό.
Πολλές φορές αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και ο ιατρός πρέπει να παρακεντήσει την άρθρωση να αφαιρέσει το επιπλέον υγρό και να βάλει φάρμακα εντός της αρθρώσεως.
Μετά από τραυματισμό μιάς αρθρώσεως, και επι υπάρξεως υδράρθρου, είναι απαραίτητο να παρακεντήσουνε την άρθρωση και για διαγνωστικούς λόγους. Η παρουσία αίματος εντός του υγρού, υποδηλεί πιθανώς κάταγμα, ή συνδεσμική βλάβη.
Ο συγκεκριμένος τρόπος διαγνώσεως, μας επιτρέπει την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση της ρήξεως του προσθίου χιαστού στο γόνατο με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την διάγνωση που θα τεθεί μετα από μεγάλο χρονικό διάστημα. ”
Call Now Button